Οι κωδικοί σύνδεσης στο ΤΕΑΜS για να συνδεθούν οι φοιτητές  στο μάθημα ΠΝΕ 803 (Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας) είναι       83j6ii7