Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα Σχεδιασμός και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο να παραστούν στο 1 ο μάθημα του εξαμήνου την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου ώστε να ενημερωθούν για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του μαθήματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η διδάσκουσα