Το μάθημα «Στοιχεία Διδακτικής Μαθηματικών: Τροχιές μάθησης –διδασκαλίας στα μαθηματικά του νηπιαγωγείου» δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου, λόγω άδειας της διδάσκουσας για συμμετοχή σε συνέδριο. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί αργότερα στο ecourse.
Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα να εγγραφούν στο ecourse του μαθήματος, καθώς όλες οι μελλοντικές ενημερώσεις θα γίνονται μέσω αυτής της πλατφόρμας και όχι με ανακοινώσεις στη σελίδα του Τμήματος.

Η διδάσκουσα