Οι φοιτήτριες/ φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Η αξιολόγηση στην προσχολική εκπαίδευση», παρακαλούνται να ενημερωθούν για τις ανακοινώσεις στο ecourse και να δηλώσουν ημερομηνία παρουσίασης της υποχρεωτικής τους για το μάθημα εργασίας.

Η διδάσκουσα