Οι φοιτήτριες/ φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «ΠΝΕ503 – Η αξιολόγηση στην προσχολική εκπαίδευση»,  παρακαλούνται να ενημερωθούν για τις ανακοινώσεις στο ecourse και να δηλώσουν ημερομηνία παρουσίασης της υποχρεωτικής τους για το μάθημα εργασίας.

 

Η διδάσκουσα