Για την Προαιρετική  Ομαδική εργασία του μαθήματος χρειάζεται να δηλώσετε Ομάδα ανά δύο ή τρία άτομα. Προθεσμία αποστολής της ομάδας σας με ονόματα και μητρώα έως 18 Φεβρουαρίου.  Δηλώνετε στο e-mail:mspanaki@uoi.gr
Η διδάσκουσα