Στο πλαίσιο του  μαθήματος “ΠΝΕ444 – Το Γένος/Φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία” και στην προοπτική των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών τους θα γίνει μια μικροδιάλεξη την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:15 μ.μ από τη Mαριάνα Σπανάκη με θέμα:
H Tεχνητή Φίλη. Παρατήρηση, μνήμη, γένος/φύλο  και ψηφιακή τέχνη σε διαγενεαλογικό μυθιστόρημα. Μια περίπτωση υπαρξιστικού μελλοντισμού.
 An  Artίficial Friend. Οbservation, memory gender and  studio generated computer art in intergenerational  fiction. Α case of  existential futurism.
Από τη διδδάσκουσα