Το μάθημα “ΠΝΕ444 – Γένος Φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία” μάθημα Επιλογής του Β εξαμήνου του εαρινού εξαμήνου 2023-2024 θα πάρει έως 130 φοιτητές του Β Εξαμήνου. Το μάθημα δεν θα παρουσιαστεί στις δηλώσεις μαθημάτων στο σύστημα. Θα δηλώσετε το μάθημα στέλνοντας  μέσα στο μήνυμα Υποχρεωτικά στοιχεία τα εξής με τη σειρά: το όνομα το μητρώο και το εξάμηνό σας καθώς και ολογράφως για ποιο μάθημα ζητάτε να δηλώσετε (πχ Παπαδοπούλου Mαρία 8000 Μάθημα Γένος Φύλο στην Παιδική λογοτεχνία) στο email: ppr00234@uoi.gr.

Μπορείτε να δηλώσετε ΜΟΝΟ από 27 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου 2024.  Δηλαδή στέλνετε μήνυμα για να δηλώσετε το μάθημα ΜΟΝΟ από 27 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου. Στο θέμα του μηνύματος γράφετε το μάθημα Δήλωση μαθήματος Γένος Φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία. ΠΡΟΣΟΧΗ Το μάθημα θα εμφανιστεί στην καρτέλα σας μετά από μία βδομάδα αφότου κλείσουν οι δηλώσεις των μαθημάτων στο σύστημα. Η λίστα όσων εγγραφούν  στο μάθημα θα αναρτηθεί στο ecourse. Παρακαλούμε να τηρήσετε τις ημερομηνίες δήλωσης στο μάθημα όπως παραπάνω καθώς και να βάζετε σωστά τα στοιχεία σας όπως ζητούνται.

 

Από τη διδάσκουσα