Αναρτήθηκε στο e-course  η TEΛΙΚΗ λίστα των φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα Διεθνές Παραμύθι  από 1-20 Οκτωβρίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εγγραφές στο μάθημα λόγω κάλυψης του  προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχής.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα στη διδάσκουσα και είναι τα ονόματά σας στην Τελική λίστα χρειάζεται να αφήσετε ένα κενό στα μαθήματα που θα δηλώσετε στο σύστημα ώστε στη θέση αυτή να σας περαστεί το μάθημα  Διεθνές παραμύθι.  Αυτό θα γίνει αφού κλείσουν οι δηλώσεις στο σύστημα.  Το μάθημα θα εμφανιστεί στην κάρτα σας μερικές μέρες μετά που θα κλείσει το σύστημα για τις δηλώσεις.

 

Από τη Διδάσκουσα