Το μάθημα “ΠΝΕ422 – Αγωγή Υγείας ΙΙ” δεν θα προσφερθεί αυτό το εξάμηνο γιατί περιλαμβάνει Υποχρεωτικό Βιωματικό Σεμινάριο για τους φοιτητές διάρκειας 24 διδακτικών ωρών κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από απόσταση. Αν τελικά πριν το τέλος του εαρινού εξαμήνου επιστρέψουν κανονικά οι φοιτητές στο Π.Τ.Ν. θα προσφέρω αυτό το σεμινάριο σε όσους φοιτητές το επιθυμούν και θα λάβουν από το Τμήμα Βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο διδάσκων