Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι ο κωδικός στο MS ΤΕΑΜ για το μάθημα “ΠΝΕ316 Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης” είναι: oo3tnjp
Από τη διδάσκουσα