ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΝΕ 313 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα “Εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών” στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών από τους φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με βασικές έννοιες, όπως η ύλη, το περιβάλλον, το νερό, ο ηλεκτρομαγνητισμός, το φως και τα χρώματα, η επίπλευση και η βύθιση. Παράλληλα, αναγνωρίζουν τα εμπόδια που έχουν οι μαθητές/τριες της πρωτοσχολικής ηλικίας για την συγκρότηση αυτώ των εννοιών.

Το μάθημα δομείται σε 2 κύρια μέρη:

 διαλέξεις, που σκοπό έχουν την κατανόηση βασικών εννοιών,

– εργαστηριακά μαθήματα, που έχουν ως βασικό στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στο να διαμορφώνουν εκπαιδευτικό υλικό από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές τους.

Με το συνδυασμό θεωρίας και πράξης εισάγονται οι ίδιοι στις βασικές έννοιες που πρόκειται να διδάξουν, σε συνδυασμό με θέματα που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες, εξασκούνται στις διαδικασίες επιστημονικής μεθόδου, αξιοποιούν τις ιδέες των παιδιών και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν διαφορετικά πολιτισμικά εργαλεία για το σχεδιασμό της διδασκαλίας τους.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, να επισκεφθούν την αίθουσα που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα MSTEAMS, μέσω του παρακάτω link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9e60165a89554385bcc23f73da5473f3%40thread.tacv2/conversations?groupId=7afbcb21-b5f2-4ae2-b394-87279586dbcb&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Όσοι φοιτητές/τριες διαθέτουν ήδη την εφαρμογή MSTEAMS, μπορούν να συνδεθούν απευθείας με την ομάδα, με τη χρήση του παρακάτω κωδικού:

v4hzaqa

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 7-10-2020, ώρα 12:00