Τη Δευτέρα 28-2-22 το μάθημα: «ΠΝΕ222 – Ψυχολογία Κινήτρων» (Β’ Εξ. και ώρα 12:00-15:00) θα γίνει σε μια ομάδα για το σύνολο των φοιτητών.

 

Από το γραφείο της διδάσκουσας