Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες το μάθημα “ΠΝΕ221 – Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ” από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και ώρα 12:00-15:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων.
Από τη διδάσκουσα