Οι διαλέξεις του μαθήματος «Γνωστική Ψυχολογία Ι» με διδάσκουσα την Αν. Καθηγήτρια Γεωργία Παπαντωνίου θα γίνονται ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 – 9 μ.μ. κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου.

Ο κωδικός της αίθουσας του μαθήματος στην πλατφόρμα MS Teams είναι: z15t25z

 

Η διδάσκουσα