Τη Δευτέρα 28-2-22 το μάθημα: «ΠΝΕ220 – Γνωστική Ψυχολογία Ι» (Δ’ Εξ. και ώρα 15:00-18:00) θα γίνει σε μια ομάδα για το σύνολο των φοιτητών.

 

Από το γραφείο της διδάσκουσας