ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

 

ΜΑΘΗΜΑ: “ΠΝΕ148 – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ι”

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα πραγματεύεται τους σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου και την εφαρμογή τους στην πρωτοσχολική εκπαίδευση. Επίσης προσεγγίζονται και αναλύονται οι θεωρίες μάθησης για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, τα Διδακτικά Μοντέλα για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών, τα Αναλυτικά Προγράμματα καθώς και οι διαδικασίες αξιολόγησης στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Περιλαμβάνει το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και προωθεί την οργάνωση και τις καλές πρακτικές διδασκαλίας βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών και προετοιμάζονται  για τη διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στην αίθουσα που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα MS TEAMS. Για την εγγραφή σας συμβουλευτείτε την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη, δεν απαιτείται κλειδί εγγραφής.

Έναρξη μαθημάτων: Πέμπτη 8-10-2020

Διδάσκουσα: Κατερίνα Πλακίτση

Καθηγήτρια της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Πρόεδρος Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων