Μάθημα: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ι,

Εξάμηνο Ε΄

Διδάσκουσα: Κατερίνα Πλακίτση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ να συμπληρώσουν στην παρακάτω φόρμα δήλωσης για το υποχρεωτικό μάθημα ΔΦΕ στο Νηπιαγωγείο Ι το ζευγάρι με το οποίο θα συνεργαστούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στις μικρές εργασίες και τα εργαστήρια του

μαθήματος: https://forms.gle/kzXUcCDTMs7W99Y49

Οι δηλώσεις θα γίνονται έως 16 Οκτωβρίου 2023

Οι ομάδες και το πρόγραμμα των εργαστηρίων θα αναρτηθούν στο e-course του μαθήματος, το οποίο έχει ελεύθερη πρόσβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε ζευγάρι συμπληρώνει τα στοιχεία του σε μία μόνο φόρμα μία φορά.

 

Από τη Διδάσκουσα