Το μάθημα “ΠΝΕ144 – Οργάνωση και λειτουργία του Νηπιαγωγείου” δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12:00.

Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωσή του με σχετική ανακοίνωση.

 

Από τον διδάκοντα