Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και φοιτητές ότι την Τρίτη 7 Μαρτίου (και μόνο αυτή την ημέρα) το μάθημα δεν θα γίνει στο Αμφιθέατρο αλλά στην Αίθουσα 1 (ισόγειο) την προβλεπόμενη ώρα (12-3).

Η διδάσκουσα