Παρακαλούνται οι φοιτητές του Η΄ εξαμήνου που ενδιαφέρονται να επιλέξουν το μάθημα ‘ΠΝΕ126 – Περιβαλλοντική Αγωγή’ να έρθουν στην έναρξη του μαθήματος τη Δευτέρα 28-02-2022 και ώρα 12:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του μαθήματος και για τις δηλώσεις τους σε αυτό.

 

Η Διδάσκουσα

Δρ., Ελένη Κολοκούρη

Ε.ΔΙ.Π, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων