ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

Μάθημα: Περιβαλλοντική Αγωγή, Εξάμηνο Δ΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Περιβαλλοντική Αγωγή» του Δ΄ Εξαμήνου εστιάζει στην προσέγγιση και την επεξεργασία βασικών εννοιών για το Περιβάλλον και την εκπαίδευση για την Αειφορία. Περιλαμβάνει μία σειρά διαλέξεων, εργαστήρια, εργασία πεδίου, καθώς και ατομικές και ομαδικές εργασίες, οι οποίες συνδέονται με όλα τα παραπάνω.
Λόγω της εργαστηριακής φύσης του μαθήματος, η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Ο τελικός βαθμός στις εξετάσεις συνυπολογίζεται από τις γραπτές
εξετάσεις, τις παρουσίες και από τη συμμετοχή στις εργασίες.
Το ανώτατο όριο φοιτητών που μπορούν να δηλώσουν το μάθημα είναι 60.
Οι δηλώσεις θα γίνονται σε ηλεκτρονική φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/rQgZhyUSEWihoNax8
Οι 60 πρώτοι φοιτητές θα είναι αυτοί που θα παρακολουθήσουν το μάθημα. Θα ειδοποιηθούν σχετικά στο e-mail που έχουν δηλώσει στη φόρμα.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 20/02/2023

Η Διδάσκουσα

Δρ., Ελένη Κολοκούρη, Ε.ΔΙ.Π, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων