Ο κωδικός σύνδεσης στο ΤΕΑΜS για να συνδεθούν οι φοιτητές στο μάθημα “ΠΝΕ 803 – Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας” είναι:     83j6ii7
Από τον διδάσκοντα