Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023.

Για τις αναπληρώσεις των δύο μαθημάτων της Δευτέρας 2/10 και 9/10 θα βγει ειδική ανακοίνωση αργότερα.

 

Ο Διδάσκων

Χαρίλαος Ζάραγκας, Αναπλ. Καθηγητής