Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης” ΠΝΕ
317 την Τετάρτη 7.12.2022 και ώρα 3:00 -6:00 στην Αιθ.Πολ.Χρήσεων.
Το μάθημα της Παρασκευής 9.12.2022 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το επίσημο χειμερινό ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος, δηλαδή 6:00 – 9:00 στην Αιθ.1

Η Διδάσκουσα