Τα μαθήματα ξεκινούν την Πέμπτη (07-03-2024), οι κωδικοί σύνδεσης στο ΤΕΑΜS για να συνδεθούν οι φοιτητές  στο μάθημα ΠΝΕ 306 (Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Εκπαίδευση) είναι  3opi3qh