Τα μαθήματα για την Αγγλική Ορολογία και κείμενα προσχολικής Αγωγής ΙΙ θα ξεκινήσουν στις 11 Μαρτίου 2021 λόγω άδειας της διδάσκουσας και θα πραγματοποιούνται μέσω Μ-Teams.
Η διδάσκουσα