Το Υποχρεωτικό μάθημα “ΝΥ418α – Παιδική Λογοτεχνία” του Στ εξαμήνου έχει Υποχρεωτική εργασία. Καλούνται όσα φοιτ δεν έχουν δηλώσει ακόμη την υποχρεωτική εργασία να το πράξουν μέχρι 20 Μαρτίου στο e-mail ppr00234@uoi.gr. H εργασία μπορεί να γίνει ατομικά ή ανά δυο ή ανά τρία άτομα. Ημερομηνία ανάρτησης της εργασίας στο ecourse  ΜΟΝΟ στις 21 Μαίου.

 

Από τη διδάσκουσα