Το μάθημα “ΝΥ418α – Παιδική Λογοτεχνία” μάθημα Υποχρεωτικό του Στ εξαμήνου του εαρινού εξαμήνου 2023-2024 έχει Υποχρεωτική εργασία. Την κάνετε ή ανά δυο άτομα ή τρία ή ατομικά.  Θα δηλώσετε την εργασία  στέλνοντας μήνυμα με Υποχρεωτικά στοιχεία μέσα στο μήνυμα τα εξής με τη σειρά: το όνομα /τα ονόματα το μητρώο/τα μητρώα και το εξάμηνό σας καθώς και ολογράφως για ποιο μάθημα ζητάτε να δηλώσετε εργασία στο email: ppr00234@uoi.gr .  (πχ  Παπαδοπούλου Μαρία Μητρώο 8000, Κουράκη Ελένη 9000,  Εργασία Μάθημα Παιδική λογοτεχνία).
Μπορείτε να δηλώσετε ΜΟΝΟ μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 12 Μαρτίου 2024.  Δηλαδή στέλνετε μήνυμα για να δηλώσετε την εργασία ΜΟΝΟ από 27 Φεβρουαρίου έως 12 Μαρτίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Αν κάνετε δυο ή τρεις την εργασία τα στοιχεία και των δυο τα στέλνει μία/ένας από τα δύο ή τρία άτομα. Βάζετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο θέμα του μηνύματος το μάθημα Παιδική Λογοτεχνία Δήλωση Ομάδας. Η λίστα όσων δηλώσουν την εργασία θα αναρτηθεί στο ecourse. Παρακαλούμε να τηρήσετε τις ημερομηνίες δήλωσης της εργασίας  όπως παραπάνω.  Παρακαλούμε βάζετε τα στοιχεία όπως σας ζητούνται.
Από τη διδάσκουσα