Από Πέμπτη 10/3/2022  το μάθημα “ΝΥ418α – Παιδική Λογοτεχνία”, Υποχρεωτικό του Στ’ εξαμήνου, θα διδάσκεται  από  Α-Ω  3-6μ.μ., ημέρα  Πέμπτη  στην Αίθουσα σεμιναρίων.
Από τη διδάσκουσα