Το Υποχρεωτικό μάθημα “ΝΥ418α – Παιδική Λογοτεχνία”  λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητριών/φοιτητών θα διδάσκεται σε τρεις ομάδες με αλφαβητική κατάταξη των φοιτητών ως εξής:
                 Ομάδα Α   –   Από   Α – Καρ.       Πέμπτη 3-5   Αίθουσα Σεμιναρίων
                 Ομάδα Β   –   Από   Κατ.- Νίκ.   Πέμπτη 5-7   Αίθουσα Σεμιναρίων
                 Ομάδα Γ   –    Από   Νιτσ.- Ω      Πέμπτη 7-9   Αίθουσα Σεμιναρίων
Η διδάσκουσα