15.15μμ   1 Απριλίου
Στο πλαίσιο του μαθήματος “ΝΥ418α – Παιδική Λογοτεχνία” και στην προοπτική των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών τους  θα γίνει μια μικροδιάλεξη την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 και ώρα 15:15 μ.μ. από τη Mαριάνα Σπανάκη με θέμα:
“Ριζοσπαστικός Ρομαντισμός και Λόρδος Βύρωνας. Μια Μεταγραφή και η Eννοιολογική Σχεδιαστική της Eξιστόρηση για Παιδιά.”
“Radical Romanticism and Lord Byron: A Metanarrative and it’s Concept Drawing for Children.”
Από τη διδάσκουσα