Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα Διδασκαλία Εφαρμογές ΙΙ  να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο ecourse. Ο κωδικός εγγραφής είναι didaskalia2
Υπενθυμίζουμε ότι το μάθημα μπορούν να δηλώσουν όσοι και όσες έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση του μαθήματος Διδασκαλία Εφαρμογές Ι από προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη ή έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήρια του μαθήματος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς.
Η διδάσκουσα
Ε. Σοφού