Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές που πρόκειται να δηλώσουν το μάθημα “ΝΥ117α – Διδασκαλία Εφαρμογές ΙΙ” του εαρινού εξαμήνου και οι οποίοι δεν παρακολούθησαν το μάθημα Διδασκαλία Εφαρμογές Ι στο χειμερινό εξάμηνο της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς να επικοινωνήσουν επειγόντως με τη διδάσκουσα του μαθήματος προκειμένου να τοποθετηθούν εγκαίρως σε νηπιαγωγείο και να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Ενημερώνονται επίσης οι φοιτήτριες/ές που ήδη έχουν παρακολουθήσει το μάθημα Διδασκαλία Εφαρμογές Ι στο χειμερινό εξάμηνο ότι εντός της ημέρας θα αναρτηθούν ανακοινώσεις στο ecourse σχετικά με την παρακολούθηση του μαθήματος Διδασκαλία Εφαρμογές ΙΙ.

 

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Ευστρατία Σοφού

E-mail: esofou@uoi.gr