Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα “ΝΥ114α – Διδασκαλία-Εφαρμογές Ι” ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος το πρόγραμμα των υποχρεωτικών εργαστηρίων. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/-ές να ολοκληρώσουν άμεσα την εγγραφή τους στο ecourse και να δηλώσουν την ομάδα του εργαστηρίου που θα επιλέξουν.
Η διδάσκουσα