Ενημερώνουμε τις/τους φοιτήτριες/ές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα “ΝΥ114α – Διδασκαλία Εφαρμογές Ι” ότι στο e-course έχει αναρτηθεί φόρμα για να δηλώσετε ημέρα και ώρα
για τη συμμετοχή σας στα εργαστήρια του μαθήματος. Οι δηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 25/10/23 και ολοκληρώνονται στις 4/11/23. Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή σας στα εργαστήρια του μαθήματος είναι υποχρεωτική.

Η διδάσκουσα
Ε. Σοφού