Οι φοιτήτριες/-τές που ενδιαφέρονται για το μάθημα «ΝΥ109α – Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ» παρακαλούνται να εγγραφούν στο ecourse του μαθήματος, διότι στις επόμενες μέρες θα αναρτηθούν εκεί σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τις εγγραφές στα εργαστήρια του μαθήματος.

Η διδάσκουσα