Ανακοίνωση για το μάθημα «Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ»

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ ενημερώνονται για τα εξής:

α) Το μάθημα αυτό είναι Επιλογής Υποχρεωτικό για όσους ακολουθούν Οδηγούς Σπουδών μέχρι και αυτόν του 2020-21.
β) Το μάθημα αυτό είναι Επιλογής για όσους ακολουθούν Οδηγούς Σπουδών από αυτόν του 2021-22 και τους επόμενους.
γ) Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικά εργαστήρια, υποχρεωτική πρακτική άσκηση 2 εβδομάδων, γραπτή εργασία και γραπτή εξέταση. Οι απαιτήσεις του μαθήματος περιγράφονται πιο αναλυτικά στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις αυτές, εξετάστε εγκαίρως τις εναλλακτικές που έχετε.
δ) Στην εβδομάδα που διανύουμε θα ανέβει στο ecourse φόρμα εγγραφής στα εργαστήρια για όσες και όσους ενδιαφέρονται για το μάθημα. Υπάρχει όριο 90 ατόμων στις εγγραφές.
ε) Το μάθημα αυτό δεν θα εμφανιστεί στις επιλογές σας κατά τη δήλωση μαθημάτων στην πλατφόρμα. Η λίστα των εγγεγραμμένων θα αποσταλεί από τη διδάσκουσα. Φροντίστε να μην εξαντλήσετε το όριο των μαθημάτων που θα δηλώσετε, για να μπορεί να προστεθεί αργότερα και το μάθημα αυτό.
στ) Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που χρωστούν το μάθημα από παλαιότερα έτη, να επικοινωνήσουν μέσω email με τη διδάσκουσα, ώστε να συμπεριληφθούν στη λίστα των εγγεγραμμένων.
ζ) Όλες οι επόμενες ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα θα γίνονται στο ecourse.

Η διδάσκουσα