Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ να παραστούν στο 1ο μάθημα του εξαμήνου την
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου ώστε να ενημερωθούν για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του μαθήματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η διδάσκουσα