Το σημερινό μάθημα “Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης” θα ξεκινήσει στις 5 μ.μ., λόγω αναπλήρωσης.

Από το γραφείο της διδάσκουσας