ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

Μάθημα: Εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών, Εξάμηνο Α΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Εισαγωγή στις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών» του Α΄ Εξαμήνου εστιάζει στην προσέγγιση και την επεξεργασία βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών, στη συγκρότηση των εννοιών αυτών στη σκέψη των μαθητών και στις διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου. Περιλαμβάνει μία σειρά διαλέξεων, εργαστηριακά μαθήματα σε ομάδες, καθώς και ατομικές και ομαδικές εργασίες, οι οποίες συνδέονται με τις διαλέξεις και τα εργαστήρια. Λόγω της εργαστηριακής φύσης του μαθήματος, η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Ο τελικός βαθμός στις εξετάσεις συνυπολογίζεται από τις γραπτές εξετάσεις, τις παρουσίες και από τη συμμετοχή στις εργασίες.
Το ανώτατο όριο φοιτητών που μπορούν να δηλώσουν το μάθημα είναι 150.
Οι δηλώσεις θα γίνονται σε ηλεκτρονική φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/T22u78J7gAsrZtPa9
Οι 150 πρώτοι φοιτητές θα είναι αυτοί που θα παρακολουθήσουν το μάθημα. Θα ειδοποιηθούν σχετικά στο e-mail που έχουν δηλώσει στη φόρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Τη δήλωση δεν θα συμπληρώσουν οι φοιτητές του 4 ου έτους, οι οποίοι με το συγκεκριμένο μάθημα κλείνουν κύκλο σπουδών. Οι φοιτητές του 4 ου έτους θα στείλουν e-mail στο ekolokouri@uoi.gr και θα γίνουν δεκτοί επιπλέον των 150.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 3/10/2022

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2022 (θα βγει σχετική ανακοίνωση με το πρόγραμμα και τις ομάδες των εργαστηρίων)

Η Διδάσκουσα

Δρ., Ελένη Κολοκούρη, Ε.ΔΙ.Π, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων