Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας Για Μη Οικονομολόγους

 

Διδ. Γκωλέτσης Γιώργος, goletsis@uoi.gr

Διδ. Χρυσανθοπούλου Ξένια, xchrysanthopoulou@uoi.gr

 

Ιωάννινα 2/3/2022

 

  • Το μάθημα «Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας Για Μη Οικονομολόγους» ξεκίνησε και απαιτεί απαιτεί από την πλευρά των φοιτητών να φτιάξουν ομάδες από 3-5 φοιτητές με σκοπό να συντάξουν και να παρουσιάσουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) για την επιχειρηματική ιδέα που έχουν.
  • Η επόμενη συνάντηση θα γίνει Παρασκευή 11/3/2022 και ώρα 1μμ στο γραφείο «Πολλαπλών Χρήσεων» του τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Στην συνάντηση αυτή οι φοιτητές θα δηλώσουν τις ομάδες των φοιτητών καθώς και το πιθανό θέμα/ιδέα του Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Καθόλη την διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές θα συζητούν την πρόοδο της επιχειρηματικής τους ιδέας με τους διδάσκοντες σε προκαθορισμένες συναντήσεις βάση χρονοδιαγράμματος
  • Η δήλωση των ομάδων είναι υποχρεωτική.