Ανθρώπινα Δικαιώματα & Εκπαίδευση_ΠΝΕ 822: 
Τα δύο επόμενα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στις 12.00μ στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
 
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, στην Αίθ. Μουσικής  α) στις 18.00 – 19.30: οι φοιτητές με επώνυμα που ξεκινούν από Α έως Μ
                                                                            β) στις 19.30 – 21.00: οι φοιτητές με επώνυμα που ξεκινούν από Ν έως Ω
Από τους Διδάσκοντες