Τρόπος εξέτασης του μαθήματος “ΠΝΥ425 – Αγωγή Υγείας Ι”