Ανακοινώνεται πως τα μαθήματα «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή» Ε΄Εξάμηνο – ΠΝΕ228 και «Αξιολόγηση και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» Ζ΄ΕξάμηνοΠΝΕ227 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου εξ αποστάσεως μέσω msteams, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.

Για την παρακολούθησή τους οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να εγγραφούν στις σχετικές ψηφιακές τάξεις με τους παρακάτω κωδικούς:

Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή: nmvb6z3

Αξιολόγηση και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή: 94zzvma

Ο διδάσκων