Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες/ές ότι οι δηλώσεις για την παρακολούθηση του μαθήματος “ΠΝΕ808 – Συστηματική Παρατήρηση στο Νηπιαγωγείο” έχουν ήδη γίνει στη διδάσκουσα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μαθημάτων και έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των φοιτητριών/ών που θα το παρακολουθήσουν. Επειδή το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και προϋποθέτει έγκριση από τα νηπιαγωγεία δεν θα γίνουν δεκτές πρόσθετες δηλώσεις φοιτητριών/ών.
Η διδάσκουσα