Ο αριθμός των συμμετεχουσών και των συμμετεχόντων στο μάθημα «ΠΝΕ502 – Τα μουσικά όργανα στο Νηπιαγωγείο» έχει συμπληρωθεί. Παρακαλώ μην αποστέλλετε άλλες δηλώσεις μαθήματος στο email του διδάσκοντος.

Από τον διδάσκοντα