Προφορικά θα εξεταστούν ΜΟΝΟ όσες συνεννοήθηκαν τον Μάιο. Παρακαλούνται όσες εξετάζονται προφορικά να δηλώσουν για Προφορική εξέταση στέλνοντας όνομα και μητρώο για εξέταση  στο μάθημα “Παιδική λογοτεχνία” στην κ. Σπανάκη μέχρι 20 Μαΐου στέλνοντας μήνυμα στο mspanaki@uoi.gr.
Η προφορική εξέταση θα γίνει την ίδια μέρα με την εξέταση του μαθήματος “Παιδική Λογοτεχνία” ως είναι στο πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021 και θα ξεκινήσει στις 12.00 η ώρα.  Παρακαλείσθε να είστε στο περιβάλλον ΜS Teams δέκα λεπτά πριν για να γίνει η κλήση και να σχηματιστεί η ομάδα εξέτασης.
Η διδάσκουσα