ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
 

Τα παρακάτω μαθήματα με διδάσκουσα την κ.Παπαντωνίου θα εξεταστούν, μέσω του MS-Teams, με ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ (και όχι με γραπτή) εξέταση, κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες που έχουν προγραμματιστεί.

1. ΠΝΕ 229:
Θέματα Γνωστικής και Εκπ/κής Ψυχολογίας: Αυτο-ρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση
 
2. ΠΝΕ 222
Ψυχολογία Κινήτρων

3. ΠΝΕ 220
Γνωστική Ψυχολογία Ι

Περισσότερες οδηγίες και κωδικοί εισόδου στις αίθουσες θα αναρτηθούν από τη διδάσκουσα στο e-course.

Από τη διδάσκουσα