Τα μαθήματα “Δραματοποίηση- Θεατρική Έκφραση Ρυθμός και Κίνηση”  (ΠΝΕ 506)  και “Θεατρική Παιδεία και Πράξη”  (ΠΝΕ 438) θα εξεταστούν προφορικά στις 9/2/2024 (16:30) (Γραφείο Κ. Καραμήτρου/ 4ος Όροφος)